ARTI SANAT VE TASARIM ATÖLYESİ

KAYIT SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) Par Grup Eğitim Öğreti İnşaat Tasarım ve Sanatsal Faaliyetler İmalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstiklal Mah. Adalar Sok. No:15 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

b) Ön sayfada detaylı kimliği bulunan

2. Kayıt için gerekli evraklar aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

a) Nüfus cüzdanı (T.C kimlik nolu) fotokopisi

b) Fotoğraf (1 adet)

3. Artı Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde ……./…./…… – ……./….. /…….. tarihleri arası kursu karşılığında imzaladığım senedi işbu sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen ( 625 sayılı yasaya bağlı mevzuata uygun ) durumlar dışında, vade tarihinde mazeretsiz ödeyeceğimi, aksi taktirde müteakip bonolarımın muacceliyet kesbedeceğini icra mahkeme ve avukat masrafları ile faizleri ödemeyi şimdiden kabul eder ve beyan ederim.

4. Bu sözleşme Artı Sanat ve Tasarım Atölyesi ile ön sayfada bilgileri geçen kişi arasında Güzel Sanatlar Fakültelerine, Güzel Sanatlar Liselerine hazırlık ve hobi amaçlı kurslar için imzalanmıştır.

5. 04/06/1998 tarih ve 19852 resmi gazetede yayınlanan Özel Öğretim kurumları öğrenci ücretleri tespit ve tahsil yönetmeliği 10. Maddesi gereğince; kursiyerin ayrılabileceği durumlar şunlardır.

a) Kursiyerin il içi/dışı nakil,

b) Kursiyerin sağlık durumu (Heyet Raporu)

c) Kurumun kapanması

d) Kurumun öğretime başlamadan önceki bir tarihte kursiyerin herhangi bir sebeple kurumdan ayrılmak için müracaat etmesi,

e) Kurumda okuyamayacak duruma düştüğünü resmi makamlardan alınan belge.

6. Sınıf mevcudunun kurumu zarara uğratacak ölçüde düşmesi durumunda uygun saat ve seviyedeki sınıflar birleştirilebilir.

7. İş bu sözleşmenin 6. Maddesi gereğince kurstan zamanından önce ayrılanlardan;

a) Uygulanan indirimler kaldırılarak normal ücret üzerinden işlem yapılır.

b) ( Önceden ücretsiz verilmiş olan ) kitap ve dökümanların ücreti alınır.

c) Kursiyer yapılmamış derslerin telafisi ile ilgili hak iddia edemez.

8. Kurum indirimli özel fiyatlar açıklayabilir. Açıklanan bu fiyat sadece o dönemde kayıt olması ve ödemesini yapması halinde geçerlidir. O dönemde kursiyer olması daha sonraki ödemeler için el‹ hal‹ doğurmaz, ancak %5 eski kursiyer indiriminden yararlanabilir.

9. Derslerin başlama ve bitiş saatleri Artı Sanat ve Tasarım Atölyesi tarafından belirlenir.

10. Yılbaşı resmi bayramlar, dini bayramlar gibi özel ya da tatil günlerinde ders yapılmaz. Katılımcılar, itiraz konusu olmaksızın önceden bu durumu bilir ve kabul eder.

11. Katılımcıların, kurum içinde kaybolan eşyalarından, kurum sorumlu değildir.

12. Eğitimcilerin beğenilmemesi, verim alınmaması gibi sebepler kurstan çıkmak için sebep teşkil edemez. Ancak bu durumda telafi yapılabilir

13. Kayıt yaptırırken katılımcı kesin kararını vermiştir. “Hayatı tehdit eden sağlık nedenleri” ve “il dışı tayin” dışın- da (bknz: 6. Madde) hiçbir sebeple ( “çalışamıyorum”, “ konsantre olamıyorum ”, “ nişanlandım ”,”hamileyim ”,” moralim bozuk ”,”aile içi sıkıntılarım var ”, ” ekonomik sıkıntılarım var ”,” nöbet düzenim değişti ”,”izin alamıyorum” diyerek kayıt iptali yapılamaz. Kayıt iptali için başvuran kişinin mazereti yukarıdaki maddeden birine uyuyorsa bir dilekçe ve mazeret iptal eden belge alınır. Katılımcı derslere girmem zorundadır. Derslere hangi sebeple olursa olsun ücret iadesini veya revizyonunu gerektirmez.

14. Her katılımcı; diğer katılımcıların haklarına saygı duyar. Derslerin huzurunu bozacak her türlü davranıştan kaçınmayı doğal bir görev olarak kabul eder. ( Sınıfta cep telefonu ile konuşma, cep telefonun un açıl‹ bırakılması, dersin almışım bozacak kadar çok soru sormak, uygunsuz zamanlarda derse girmek ya da uygunsuz zamanlarda dersi terk etmek gibi davranışlarda bulunanlar; verimi ve diğer katılımcıları korumak için, kurum yetkilileri tarafından uyarılır.)

15. Her katılımcı; diğer katılımcıların konsantrasyon ve motivasyonlarını olumsuz etkiliyecek şekilde hoca ve kurum yetkilileriyle uygunsuz diyaloglara girmemeyi diğer katılımcıları yönlendirici ya da kışkırtıcı söz ve hareketlerden dikkatle kaçınmayı açıkça kabul ve taahhüt eder. Çünkü bu tür yaklaşımlar, katılımcılara zarar vermekte ve sınav başarısını olumsuz etkilemektedir. Bu tür davranışlarda bulunanlar önce uyandır; aynı davranışlara devam edenlerin sözleşmeleri feshedilir.

16. Katılımcı kayıt esnasında T.C. Kimlik Numarası’nı vermekle yükümlüdür. Katılımcıların sınav sonuçlarını ve derecelerini Artı Sanat ve Tasarım Atölyesi internet sitesinde, tanıtım materyallerinde ve reklam çalışmaları için her tür medya aracında gerçek adı ile kullanılabilir. Katılımcı bu formu imzaladığı anda bu hakkı kuruma kalıcı olarak vermiştir. Bu hak, ancak kurumun resmi yetkililerinden alınacak iptal yazısı ile iptal olur.

17. Dereceye girenler ile medya araçlarında (internet, gazete, dergi, bülten, interaktif CD) kullanmak üzere röportaj yapılır, reklam amaçlı afiş, broşür vs. ’de fotoğrafları yayınlanır, bu durum katılımcıya ilave bir hal‹ doğurmaz.

18. Bu sözleşme sadece ön sayfada bilgileri yer alan kişi ya da velisi ile Artı Sanat ve Tasarım Atölyesi arasında imzalanmıştır. Bu sözleşmede yer almayan yazılı ve imzalı olarak belirtilmeyen hiçbir husus, sözlü olarak belirtilse dahi kurumu bağlamaz. Katılımcı sadece bu sözleşmedeki şartların geçerli olduğunu bilir ve kabul eder.

19. Kurum gerekli gördüğü durumlarda Danışmanlık ve Motivasyon amaçlı video gösterileri seyrettirebilir. Bunun zamanlamasına ve süresine kurum karar verir. Katılımcı bunun eğitimin bir parçası olduğunu kabul eder ve zamanlamasına ya da sunumuna itiraz etmeksizin önceden kabul eder.

20. Kurumdan kaynaklanan sebeplerden dolayı yapılmayan dersler kurum müdürlüğünce kursiyerlerinde görüşleri alınarak yakın bir tarihte telafi edilir. ( Bu madde öğrenci kursa devam ettiği sürece geçerlidir.)

21. Kurum binasında güvenlik amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kamera kaydı yapıldığı bilgi dahilindedir.

22. Fatura kursiyerin eğitim süreci içinde veya eğitim sürecinden sonra kursiyerin ödemesi gereken toplam ücret tahsil edildiğinde toplu olarak tarafına fatura edilecektir.

23. Kaydını yaptıran kursiyerimiz yukarıda belirtilen maddeleri kabul etmiş demektir ve uymakla yükümlüdür.

24. Kursiyer reşit değil ise iş bu sözleşme velisi tarafından imzalanır.

24 madde’den oluşan sözleşme tarafımdan okunmuş ve imzalanmıştır. Herhangi bir ihtilaf vukuunda Eskişehir ve Kütahya mahkemeleri yetkilidir.

OKUDUM, ANLIYORUM, ONAYLIORUM ve KAYIT YAPTIRIYORUM